Vestiging Sharjah

Nepa Shipping UAE richt zich op commerciële marktontwikkeling in Afrika, het Midden-Oosten en India. Om die gebieden met elkaar te verbinden, biedt Nepa Shipping UAE:
  • De beschikbaarstelling van diensten binnen de Arabische Golf
  • Semi-linerdiensten voor Oost- en West-Afrika
  • Retourvrachtdiensten voor massagoederen
  • Verscheping van projectvrachten
  • Heavyliftdiensten

Het pakket van Nepa Shipping UAE omvat teven logistieke oplossingen voor diverse binnenlandse bestemmingen in het Midden-Oosten en Noord-, West- en Oost-Afrika. Nepa Shipping UAE treedt op als commercieel agent voor een handelsfirma in verpakte rijst, die jaarlijks circa een miljoen ton verpakte rijst vanuit India en Zuidoost-Azië naar West-Afrika vervoert.