Condities

Alle expeditieactiviteiten zijn onderworpen aan de Nederlandse Expeditievoorwaarden (laatste versie, inclusief de arbitrageclausule), die Fenex heeft gedeponeerd bij de Griffie van de Districtsrechtbank in Rotterdam.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, onderneemt Nepa geen activiteiten voor eigen rekening, maar uitsluitend voor derden in Nepa’s hoedanigheid van expediteur of vertegenwoordiger van de opdrachtgever. De opslagactiviteiten zijn onderworpen aan de Nederlandse Opslagvoorwaarden (laatste versie, inclusief de arbitrageclausule), die Fenex heeft gedeponeerd bij de Griffie van de Districtsrechtbank in Rotterdam. In het algemeen zijn de voorwaarden van onze onderaannemers van toepassing op alle overeenkomsten. In geval van twijfel over de van toepassing zijnde voorwaarden is de beslissing van Nepa Forwarding maatgevend. Alle hiervoor genoemde voorwaarden zijn op verzoek meteen beschikbaar en zijn toegankelijk via deze hyperlink. All onze offertes zijn vrijblijvend.

Nepa Forwarding is lid van de FENEX, de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek.

Nederlandse expeditievoorwaarden (Alg. voorwaarden van de Fenex) Nederlandse opslagvoorwaarden (gedeponeerd door de Fenex)